Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel waardevol voor het landgoed.
Het is een mooie manier om voeling te houden met wat er leeft onder mensen die zich betrokken voelen bij het landgoed.
Er zijn drie groepen vrijwilligers. Mensen die helpen bij het landschapsbeheer, het begeleiden van excursies en het ontvangen van het publiek bij evenementen.
Het landschapsbeheer bestaat uit het knotten van wilgen, het afzetten van geriefhout en grienden en het opschonen van het parkbos rondom het Huis.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Marcel Valentijn, 0649249409 of mail naar mmvalentijn@gmail.com