Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat vanaf de oprichting in 1969 uit erfgenamen en mensen uit het werkveld van de natuurbescherming en de cultuurhistorie. Het doel van de Stichting is behoud van het landgoed. Vanuit historisch besef maar vooral voor de toekomst. Het landgoed is bijzonder belangrijk als rustige leefomgeving van planten en dieren, als eenheid van bijzondere landschapselementen, als schatkamer van historische bouwkunst en het biedt volop ruimte aan recreatie voor bewoners uit de randstad. 

Het bestuur ziet het als haar taak om het landgoed toekomstgericht te beheren. Dat betekent onder andere een schaalvergroting voor de boerenbedrijven met veel aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Om alert te kunnen reageren op ontwikkelingen van buitenaf heeft de Stichting een toekomstvisie laten opstellen. Zie ook Masterplan. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Mr. S.A. Reinink - voorzitter (algemeen directeur Het Concertgebouw N.V.)

Ir. W.Ph. Peletier - secretaris (beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling gemeente Zaanstad)

G.A. Jurrij BA (Hon) - penningmeester (directeur Holland Landgoed Beheer B.V.)

Ir. J. Gorter - lid (regiomanager Vereniging Natuurmonumenten)

Prof. Dr. K.A. Ottenheym - lid (hoogleraar architectuur geschiedenis, Universiteit Utrecht)

Ir. P.A.van den Tweel - lid (directeur Geldersch Landschap / Geldersche Kasteelen)