Beleid en beheer

Beheer

Het landgoed is uniek vanwege zijn omvang, hoge kwaliteit van het landschap met zijn zichtassen, natuurwaarden en vele monumenten. Het beheer is gericht op het instandhouden daarvan zonder door te schieten in conservatisme. Nieuwe inzichten die het landgoed toekomst-vast maken worden vanzelfsprekend toegepast. Zo worden nieuwe ontwikkelingen in het landschap in gang gezet en nieuwe gebouwen ontwikkeld als een nieuwe tijdlaag over de rijke historie van het landgoed.

Natuurwaarden, duurzaamheid, natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit zullen de komende decennia de bestuurs- en beheeragenda domineren. Het is aan onze generatie om de missie van de stichting te realiseren. Toekomstige generaties zullen onze generatie daar diep dankbaar voor zijn.