Stichting

In 1969 kwam het landgoed in handen van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten. De laatste eigenaar wilde hiermee versnippering van het landgoed voorkomen. Dat is gelukt. 

Landgoed Linschoten is met 500 hectare, 14 monumentale boerderijen waarvan er zeven nog een agrarische functie hebben, het Huis uit 1637 en het Parkbos het grootste aaneengesloten landgoed binnen de Randstad. Naast de bezittingen bij Linschoten beheert de Stichting ook ruim 200 hectare buitendijks gebied bij Ophemert: de Stiftse Uiterwaarden.