Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer van het landgoed is in handen van rentmeester Paul Kindt en beheerder Marcel Valentijn. Er komt veel kijken bij het beheren van een landgoed in een drukke omgeving als Landgoed Linschoten. De rentmeester treedt op als adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, natuurbeheer, bosbouw, recreatie, monumentenzorg en bouwzaken. Alle werkzaamheden liggen in het verlengde van de doelen en de ambities van het bestuur van de Stichting. De rentmeester is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen en legt daarbij verantwoording af aan het bestuur.

De beheerder woont in een van de woningen op het landgoed en draagt de dagelijkse zorg voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen, het parkbos en de verschillende landschapselementen. Hij onderhoudt de contacten met alle partijen op en rond het landgoed zoals de agrariërs op de pachtboerderijen, de bewoners van de huizen of de ambtenaren van de omliggende gemeentes of het waterschap. Ook coördineert de beheerder de vrijwilligers die meewerken bij het landschapsbeheer.