Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de stichting stelt het beleid vast.


Rentmeester-directeur,
De heer Ing. Paul Kindt is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het (strategisch) beleid en een aantal projecten. Assistent-rentmeester

Assistent-rentmeester, de heer Mr. Ing. Mijndert Rebel, is belast met de dagelijkse aansturing van het beheer, projecten en is contactpersoon voor pachters, huurders en overheden etc. 

Beheerder
Marcel Valentijn, is verantwoordelijk voor de uitvoerig van het beheer en de operationele aansturing van medewerkers en aannemers.Medewerkers
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer.