Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de stichting stelt het beleid vast.

Rentmeester-directeur
Rentmeester-directeur, de heer Ing. Paul Kindt, is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het (strategisch) beleid en een aantal projecten. 

Assistent-rentmeester
Assistent-rentmeester, de heer Mr. Ing. Mijndert Rebel, is belast met de dagelijkse aansturing van het beheer, projecten en is contactpersoon voor pachters, huurders en overheden etc. 

Beheerder
Beheerder, Marcel Valentijn, is verantwoordelijk voor de uitvoerig van het beheer en de operationele aansturing van medewerkers en aannemers.

Medewerkers
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer.