Beleidsplannen

Masterplan Linschoterwaard

Landschapsarchitecten hebben in opdracht van de Stichting en de rentmeester een toekomstvisie uitgewerkt: het Masterplan Linschoterwaard. Een visie voor het landgoed zelf en een visie voor de hele Linschoterwaard: het landschap tussen Woerden, Linschoten, Montfoort en Oudewater. Opvallende voorbeelden uit het plan zijn uitbreiding van het recreatieve netwerk met nieuwe wandelpaden over onverharde wegen, het stimuleren van groene dorpsranden en het verder verduurzamen van de landbouw. Met dit plan brengt de Stichting partijen samen, kan ze zich wapenen tegen uitbreidingen die de kwaliteit van het landgoed aantasten en laat ze zien hoe het landgoed en het omliggende landschap elkaar nog meer kunnen versterken.

 http://www.landgoedlinschoten.nl/bestanden/masterplan-linschoterwaard.pdf