Landgoed

Een landgoed heeft naast een mooi huis en een bijzondere tuin ook landerijen. De opbrengsten van de boomgaard en de boerderijen dragen bij aan het verder ontwikkelen van het landgoed. Buitenplaatsen ontstonden ook vanaf de 17de eeuw en werden als buitenverblijf aangelegd door rijke stedelingen. Kastelen werden al in de vroege middeleeuwen gebouwd en hadden naast aanzien ook een versterkt karakter. Linschoten is een landgoed met een kasteelachtig huis er op.

Boerderij als basis

Een landgoed is meer dan Huis en Parkbos. De boerenbedrijven, de weilanden, de bossen en de waterlopen zijn de dragers van het landgoed. Vierhonderd jaar geleden stonden hier al boerderijen. Sommige op dezelfde plek als nu. De opbrengsten van pacht, melkvee, fruit en hout waren een belangrijke inkomstenbron voor het landgoed. Wonen en werken zijn nog steeds, net als vroeger, nauw verweven met elkaar.