Boerderijen

Adrianahoeve

Deze melkboerderij aan de Haardijk is herbouwd in de negentiende eeuw: het begin van de grootschalige landbouw. De modernisering van de Adrianahoeve is te herkennen aan hoge zijgevels, symmetrische raamverdeling en decoratieve windveren langs de dakrand. In 1884 heeft de boerderij 28 hectare land met 37 koeien, 2 paarden en 20 varkens. Sinds 1987 zijn de huidige pachters, de familie Kool, biologisch gaan boeren. Het land is uitgebreid naar 60 hectare en onlangs is er een nieuwe open stal bij gebouwd. Het bedrijf telt nu 80 melkkoeien, 500 varkens en 25 schapen. Ze verkopen melk en biologisch vlees aan huis. Zie ook: www.adriana-hoeve.nl

Lees meer
Haugesund & Kopervik
Haugesund & Kopervik

Op kaarten uit 1670 staan hier al hofsteden afgebeeld. Na een grote brand in 1933 zijn de twee boerderijen herbouwd. De veeschuur uit 1910 is gespaard gebleven. De bijzondere namen zijn gegeven door de laatste eigenaar Ribbius Peletier, die tijdens de brand, een reis door zijn geliefde Noorwegen maakte. De boerderijen waren eerst vernoemd naar zijn jongere zusters. Architect H. van der Kloot Meyburg ontwierp de langhuisboerderijen in een landelijke historiserende bouwstijl uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Beide boerderijen zijn melkboerderijen. Op Haugesund, vroeger Davinahoeve, woont vanaf 1994 de familie Kok. Kopervik, vroeger Elisabethhoeve, wordt gepacht door familie de Boer.

Lees meer
Wulverhorst

De historie van Hofstede Groot Wulverhorst gaat terug tot de dertiende eeuw. Op diezelfde plek heeft een ridderkasteel gestaan dat zeshonderd jaar geleden tijdens een burgeroorlog is verwoest. Het kasteel stond op de plek van de huidige boomgaard waar nog een herkenbare gracht omheen ligt. Ook de vijver bestaat uit restanten van een slotgracht. De huidige witte boerderij heeft bij de bouw in 1837 decoratieve kantelen gekregen. De hofstede is in 1910 door de familie Ribbius Peletier aan het landgoed toegevoegd.

Lees meer
Hofstede Virtus Vincit

De naam van deze hofstede betekent ‘Deugd Overwint’: het motto op het familiewapen van de Familie Strick van Linschoten. De boerderij is in 1874 gebouwd. In deze periode zijn er in heel Nederland veel boerderijen vernieuwd. Alle boerderijen op Linschoten hebben een eenvoudige rechthoekige hoofdvorm met een zadeldak. De voordeur zit in de zijgevel en komt uit bij de keuken en de kaasmakerij. In het voorhuis zijn de woon- en de slaapvertrekken. In het achterhuis is de stal met daarachter de hooiberg. Al honderd jaar is deze melkveehouderij in handen van de familie Doornenbal.

Lees meer
Hofstede Parkzicht

Parkzicht ligt vlak achter het Parkbos en is zeer beeldbepalend voor het landgoed. Landschapsarchitect J.D. Zocher legde in zijn ontwerp (1832) een brug over de singel naar Parkzicht en betrok zo de weilanden met grazende koeien bij het Parkbos. Voor die tijd maakten de landerijen ook al deel uit van de grandeur van het Huis met een lange zichtlijn langs het Grand Canal dat vermoedelijk al rond 1700 is aangelegd. De huidige langgerekte boerderij met een rieten zadeldak is gebouwd in 1877. Naast de boerderij staat een negentiende eeuwse schuur met een Oudhollands pannendak.

Lees meer