Landschap

Landschap

Voor de ontginningen die vanaf de middeleeuwen plaatsvonden lag hier een moerassig gebied waar rivieren vrij spel hadden. De woeste gronden werden langs langgerekte kavels ontwaterd. Uiteindelijk kwam het water via de Lange Linschoten terecht in de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Nu zien we het open polderlandschap van het Groene Hart met daarin de opgaande bossen van Linschoten die karakteristiek zijn voor het landgoed. Wat Landgoed Linschoten vooral zo bijzonder maakt is het ensemble van Huis, parkbos, waterlopen, monumentale boerderijen, graslanden en bossen. Een landgoed dat al bijna 400 jaar een eenheid vormt en zich ook in de toekomst vanuit deze visie ontwikkelt.