Actueel

Laatste nieuws

Watergebiedsplan Linschoterwaard

Het watergebiedsplan is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het watergebiedsplan zijn nieuwe peilbesluiten voor de polders in de Linschoterwaard. In dit plan staan ook verschillende concrete maatregelen, zoals de bouw van een nieuw gemaal langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Het waterschap is druk bezig om de uitvoering van deze maatregelen voor te bereiden. Deze maatregelen zijn bedoeld om wateroverlast in de polders te voorkomen door de waterafvoer te verbeteren, het watersysteem te optimaliseren en de kwaliteit van het water te verbeteren.

Voor achtergrondinformatie over het doel van het plan, het gebied en de nieuwsbrief zie de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden www.hdsr.nl onder beleid en plannen / watergebiedsplannen.

Terug naar overzicht