Terug naar de website

Wij zoeken een innovatieve agrarisch ondernemer

Landgoed Linschoten, 493 hectare groot en gelegen in het gebied tussen Woerden, Oudewater en Montfoort, is in eigendom van Stichting Landgoed Linschoten. Daarnaast behoren de Stiftsche Uiterwaarden, 150 hectare gelegen langs de Waal bij Varik, 37 hectare uiterwaarden langs de Linge bij Tricht en 42 hectare bij Woubrugge tot de eigendommen van de stichting. De uiterwaarden worden hoofdzakelijk als natuurterrein beheerd.

Doelstelling van Stichting Landgoed Linschoten is het behoud van Landgoed  Linschoten met als zwaartepunten:

  • Versterken van de unieke landschappelijke waarde;
  • Behoud van het boerenbedrijf op het landgoed;
  • Versterken van de kwetsbare natuur, met name door het bewaren van rust;
  • Instandhouden en uitdragen van de cultuurhistorische waarde; en
  • Bevorderen van de recreatiemogelijkheden.

Landgoed Linschoten wordt op een moderne en innovatieve wijze beheerd en heeft een sterk cultuur-, natuurhistorisch en agrarisch karakter. Het boerenbedrijf is met zes agrarische bedrijven een belangrijk onderdeel van het landgoed. Meer informatie over Stichting Landgoed Linschoten en over het landgoed vindt u op deze website

Voor de monumentale hoeve Parkzicht, die in de kern van het landgoed is gelegen en per 1 december 2017 vrijkomt, is de stichting op zoek naar een agrarisch ondernemer. De stichting is voornemens de hoeve Parkzicht met landerijen in erfpacht uit te geven.
Nadere gegevens over de hoeve Parkzicht vindt u hier alsmede een overzichtskaart

De stichting wil het karakter van de bedrijfsvoering van deze hoeve verleggen van een meer gangbare bedrijfsvoering naar een “Natuurinclusieve landbouw” met Groen-Blauwe diensten; een natuurgerichte bedrijfsvoering waarbij het benutten van biodiversiteit, bevorderen van flora, fauna, landschaps- en cultuurhistorische elementen en het minimaliseren van negatieve milieueffecten centraal staan.
Meer informatie over “Natuurinclusieve landbouw” vindt u hier

Daarnaast wordt de agrarisch ondernemer uitgenodigd om voor de omliggende natuurterreinen een relevante invulling te geven die de bedrijfsvoering van de hoeve Parkzicht versterkt. Optioneel bestaat hierbij de mogelijkheid een gedeelte van de Stiftsche uiterwaarden, circa 108,5 hectare, als natuurterrein bij de hoeve Parkzicht te betrekken.

De stichting is voornemens om de omliggende natuurterreinen en de Stiftsche uiterwaarden in geliberaliseerde pacht uit te geven. Meer informatie over de omliggende natuurterreinen en de Stiftsche uiterwaarden vindt u hier , zie ook  Kaart I, Kaart II en Kaart III

Stichting Landgoed Linschoten is voor deze invulling op zoek naar een agrarisch ondernemer die beschikt over:

* hbo werk- en denkniveau;
* aantoonbare ervaring in de (melk)veehouderij en agrarisch
  natuurbeheer;
* pionierszin, ondernemerschap en uitvoeringscapaciteiten;
* uitstekende communicatieve kwaliteiten; en
* een sterke affiniteit met een cultuur- en natuurhistorisch landgoed.

Op de zaterdagen 9 december 2017 en 27 januari 2018 zullen er informatiedagen worden gehouden.
Tijdens deze informatiedagen zullen de rentmeester-directeur Paul Kindt en de beheerder Marcel Valentijn een presentatie verzorgen en kunnen vragen worden beantwoord. Graag ontvangen wij uw opgave voor deelname via de mailadressen: p.kindt@lbpsight.nl en mmvalentijn@gmail.com, u onvangt dan van ons een uitnodiging met de locatiegegevens en het tijdstip.

·       wij vragen serieus geïnteresseerden een bedrijfsplan in te dienen. Alsmede;

·       in te schrijven op de hoogte van de canon voor de landerijen en ondergrond en erf (zie Bedrijfsplan deel 1.2
Informatie over dit plan vindt u hier) ;

·       tevens vragen wij een bieding te doen voor de opstallen, zijnde de hoeve (woonhuis en deel), de hooiberg en de oorspronkelijke veeschuur.

 

De selectiecommissie beoordeelt de bedrijfsplannen van de kandidaten. De selectiecommissie, bestaande uit de rentmeester-directeur en 3 leden van het bestuur van de Stichting, beoordelen de bedrijfsplannen en worden daarbij geadviseerd door de beheerder.
Een bedrijfsplan dat invulling geeft aan de hoeve Parkzicht in combinatie met de omliggende natuurgebieden en de Stiftsche uiterwaarden, geniet daarbij de voorkeur.

Kandidaten die naar het oordeel van de selectiecommissie een aansprekend bedrijfsplan hebben ingediend en beantwoorden aan het profiel, worden uitgenodigd om hun bedrijfsplan verder uit te werken (deel 2 van het bedrijfsplan). De selectiecommissie zal uiteindelijk zijn keuze baseren op deel 2 van de ingediende bedrijfsplannen.

Indien u vragen heeft over deze advertentie kunt u contact opnemen met Ing. Paul Kindt, rentmeester-directeur van Landgoed Linschoten. 

Bekijk de foto