Terug naar de website
Stichting

Stichting

In 1969 kwam het landgoed in handen van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten. De laatste eigenaar wilde hiermee versnippering van het landgoed voorkomen. Dat is gelukt. 

Landgoed Linschoten is met 500 hectare, 14 monumentale boerderijen waarvan er zeven nog een agrarische functie hebben, het Huis uit 1637 en het Parkbos het grootste aaneengesloten landgoed binnen de Randstad. Naast de bezittingen bij Linschoten beheert de Stichting ook ruim 200 hectare buitendijks gebied bij Ophemert: de Stiftse Uiterwaarden. 
Zie ook overige bezittingen. 

 

Het Blauwe Boek

In 1994 bij het 25 jarig bestaan van de Stichting Landgoed Linschoten is een prachtig boek verschenen waarin verschillende auteurs een bijdrage aan geleverd hebben over historie en toekomst van het landgoed. Het initiatief was afkomstig van de toenmalige voorzitter van het bestuur Wessel Reinink. Hij is een neef van de laatste eigenaar Ribbius Peletier en heeft samen met andere familieleden bijzonder veel informatie over het landgoed verzameld en het toegankelijk gemaakt voor nieuwe generaties. Het grafisch ontwerp van het boek was in handen van Irma Boom, een bekende Nederlandse ontwerpster.