Terug naar de website
Landgoed Linschoten zoekt een innovatieve agrarisch ondernemer

Voor de monumentale hoeve Parkzicht, die in de kern van het landgoed is gelegen en per 1 december 2017 vrijkomt, is de stichting op zoek naar een agrarisch ondernemer. De stichting is voornemens de hoeve Parkzicht met landerijen in erfpacht uit te geven.
Nadere gegevens over de hoeve Parkzicht vindt u hier.