Terug naar de website

Landgoed van binnenuit

Landgoed Linschoten is met 450 hectare, 14 monumentale boerderijen, het Huis uit 1637 en het Parkbos het grootste aaneengesloten landgoed binnen de Randstad. Het beheer is sinds 1969 in handen van de Stichting Landgoed Linschoten die samen met drie vaste medewerkers en rentmeesterskantoor LBP Sight het beheer voert. De Stichting Landgoed Linschoten organiseert concerten, excursies en open dagen waarbij omwonenden en mensen van verder weg van harte welkom zijn het landgoed van binnenuit mee te maken.

Bekijk de foto